Autor: Goberna i Franchi, Robert (1859-1934)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V, piano

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio. Madrid, Unión Musical Española.

Observacions: Traducció al castellà de Carles Lluís Viada i Lluch

Tornar