Autor: Alió, Francesc (1862-1908)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Sis melodies per a cant i piano

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1884

Gènere: Lied

Disposició de la partitura: 1 V, piano.

Edició: Barcelona, estampa de Fiel Giró, 1887; Barcelona, Sindicato Musical casa Dotesio, 1905; L’Avenç, any III, nº 25, 29-II-1884, p. 182 (Il·lustració d’Apel·les Mestres)

Tornar