Autor: Carreras i Dagas, Joan (1828-1900)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Disposició de la partitura: 1 V i cor ad libitum, acompanyament d’orgue o piano.

Edició: Barcelona, Andreu Vidal i Roger, A 1630 V.

Tornar