Autor: Pagès, Mateu

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Disposició de la partitura: 1 V

Edició: Barcelona, Litogràfica Serra

Ubicació del manuscrit: Arxiu-Biblioteca Associació Musical de Mestres Directors

Font de la cita: Fitxer Verdaguerià de Bertomeu Sigalés, caixa II, nº 1589. Ms. 1983, B.C.

Observacions: L’edició conté una litografia de Vilàs

Tornar