Autor: Querol i Gavaldá, Miquel (1912)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1936

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes; 4 V d’home

Ubicació del manuscrit: Arxiu Miquel Querol

Observacions: Estrenada en el 1936 per l’Orfeó Montsió, d’Ulldecona

Tornar