Autor: Goberna i Franchi, Robert (1859-1934)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Gènere: Lied (càntic religiós)

Disposició de la partitura: 1 V, orgue

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio

Tornar