Autor: Pahissa i Jo, Jaume (1880-1969)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Tres Corrandes

Font del text: Al Cel (1903)

Any de composició: 1904

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V masculines

Ubicació del manuscrit: BC

Font de la cita: X. Aviñoa. Jaume Pahissa un estudi biogràfic i crític. Barcelona, 1996.

Tornar