Autor: Obiols, Àngel [pvre]

Autor del text: Jacint Verdaguer

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 4 V mixtes

Ubicació del manuscrit: Arxiu-biblioteca associació musical de mestres directors

Tornar