Autor: Rodamilans, Angel (1874-1936)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Disposició de la partitura: 1 V o diverses, piano o harmònium

Ubicació del manuscrit: Arxiu de música, monestir de Montserrat

Tornar