Autor: Rafart, Sebastià

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: ©

Gènere: Coral

Disposició de la partitura: 3 V iguales

Ubicació del manuscrit: Arxiu Federació Cors de Clavé

Tornar