Autor: Portas i Segura, Joaquim (1850-1929)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Càntics (1882)

Any de composició: 1900

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 2 V, acompanyament d’orgue o harmònium

Edició: Barcelona, Sindicato Musical Barcelonés Dotesio, reg. 20.109

Observacions: Traducció al castellà de Sebastià Trullol

Tornar