Autor: Vilaseca i Esteve, Julià

Autor del text: Jacint Verdaguer

Any de composició: 1880

Edició: Revista Popular, 8-IX-1880

Font de la cita: Epistolari de Jacint Verdaguer, vol III.

Tornar