Autor: García Robles, Josep (1835-1910)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1880

Gènere: Himne religiós

Edició: Barcelona, Rafael Guàrdia, 1890.

Font de la cita: Amics dels Goigs. Barcelona, Imp. M. i R. Gilabert, abril de 1953.

Observacions: Himne encarregat per les Associacions dels Lluïsos de Gràcia, Barcelona, i interpretat per primera vegada durant el romiatge a Montserrat d’aquell any. Citat per Jacint Verdaguer en les “Notes de composicionespoèticas de mossén Jacinto Verdaguer, en música y los nombres de los compositores”, Biblioteca de Catalunya, Ms. 1809, nº 33-35.

Tornar