Autor: Otaño, Nemesio (1880-1956)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Cançons de Montserrat (1880)

Any de composició: 1911

Gènere: Versos religiosos

Disposició de la partitura: 1 i 2 V, cor, acompanyament d’orgue o harmònium

Edició: Barcelona, tallers gràfics de J. Guàrdia, M.R. 26

Font de la cita: Amics dels Goigs. Barcelona, Imp. M. i R. Gilabert, abril de 1953.

Tornar