Autor: Bosch i Humet, Eusebi (1860-1947)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Font del text: Pàtria (1888)

Any de composició: 1924

Disposició de la partitura: Cant (soprano) i piano.

Ubicació del manuscrit: ms a Arxiu-Biblioteca Associació Musical de Mestres Directors

Tornar