Autor: Candi i Casanovas, Càndid (1844 - 1911)

Autor del text: Jacint Verdaguer

Col·lecció: Col.lecció de Càntichs Religiosos pel Poble. I part

Font del text: Revista Popular, nº 887, 2-XII-1887, p. 365.

Any de composició: 1887 ca.

Gènere: Càntic religiós

Disposició de la partitura: 3 V soles, cor uníson i acompanyament de piano o orgue

Edició:

Barcelona, Llibreria i Tipografia Catòlica, Almacén de Música de Rafael Guardia; Id. full solt càntic nº 30.

Jacint Verdaguer Càntics, a cura de Joan Requesens i música de Francesc Cortès. Verdaguer Edicions: Folgueroles, 2014 nº 29. A la Immaculada.

Compàs 27, segon temps de la mà esquerra de l’acompanyament: mi2 enlloc de fa2.

Font de la cita: Amics dels Goigs. Barcelona, Imp. M. i R. Gilabert, abril de 1953.

Tornar